LogoSlider

  • PARAPIKNIK_logo.jpg
  • PARAPIKNIK_logo2.jpg
  • PARAPIKNIK_logo4.jpg

Parapiknik 2014

tłoder1aW sierpniu mała rocznica – V urodziny……Paprapiknik 2014 przed nami.

Patrząc z perspektywy tych pięciu lat cieszy fakt ,że nielotna część naszej imprezy staje się coraz bardziej urozmaicona .W tym roku będzie coś dla duszy i ciała. W piątkowy i sobotni wieczór – koncerty ,a w dzień na stoiskach sołectw Gminy Orzysz będzie można posmakować kuchni domowej ,regionalnej oraz produktów ekologicznych. Profesjonalna firma zadba o atrakcje dla najmłodszych. Konkursy, dmuchańce powinny sprostać wymaganiom naszych najmłodszych. Dla pilotów zaplanowaliśmy przelotowe latanie , małe współzawodnictwo w powietrzu i na ziemi - to czeka na was w tej edycji.

Mazurski Piknik Paralotniowy 2014 odbędzie się w dniach 15-17 sierpnia w Orzyszu. Gmina Orzysz, Miejski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu i razem z nami obchodzą tą małą rocznicę i mocno nas wspierają w naszych działaniach.

Jak co roku zachęcamy do spędzenia wraz z rodziną tych kilku dni na mazurach i połączenia wypoczynku z tym co lubimy robić na co dzień.

Do udziału w Parapikniku jak co roku zapraszamy pilotów z uprawnieniami PPG, PPPG, wszystkich miłośników paralotniarstwa oraz producentów i dystrybutorów paralotni i napędów, prasę i portale lotnicze, firmy ubezpieczeniowe z ofertą skierowaną do uprawiających sporty lotnicze, oraz firmy i instytucje, które są zainteresowane tą dynamicznie rozwijającą się dyscypliną sportu.

Program imprezy

15.08.2014r
     
18.00
-  REJESTRACJA PILOTÓW
 
18.00- 22.30
  OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PARAPIKNIU  
  - PRZELOT ORZYSZ – NOWE GUTY – ORZYSZ  
  - LOTY WIDOKOWE  
  - PRZEGLĄD ZESPOŁÓW RAP I HIP–HOP  
16.08.2014r
     
05.30 - 09.00
  PRZELOT ORZYSZ – CZARNE – UBLIK – CIERZPIĘTY – ORZYSZ
galeria2l2094183694 1902989556 kadr
imprezyintegracyjnebykrodeo 266994145 mini
galeria2l1465662161 882899165 kadr
imprezy integracyjne bungee run
  - LOTY WIDOKOWE
16.00
  PARALOTNIE Z TVP OLSZTYN
  - PARALOTNIARZE KONTRA RESZTA ŚWIATA: MINI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ- KONKURENCJE SPRAWNOŚCIOWE
  - PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ROCKOWYCH „INKUBATOR
  - GRY i ZABAWY DLA DZIECI (segway, plac zabaw zamek, zorbing, bungee run, byk rodeo, plac zabaw jungle, makieta f1, plac zabaw strong Man)
  - PREZENTACJA SPRZĘTU PARALOTNIOWEGO
  - ROZEGRANIE KONKURENCJI PARALOTNIOWYCH
  - LOTY WIDOKOWE
21.00
  KONCERT ZESPOŁU HERSON
  - IMPREZA INTEGRACYJNA
W trakcie: pokazy rękodzieła artystycznego, stoiska z tradycyjnymi potrawami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Orzysz. 
17.08.2013r
     
05.30 – 09.00
  PRZELOT ORZYSZ – SKOMACK WIELKI – OGRÓDEK - ORZYSZ  
    LOTY WIDOKOWE  
11.00 – 11.30
  ZAKOŃCZENIE PARAPIKNIKU, WRĘCZENIE NAGRÓD  

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Drukuj

REGULAMIN WYKONYWANIA LOTÓW PODCZAS PARAPIKNIKU GGC 2014
Lądowisko w miejscowości ORZYSZ (Grądy podmiejskie)
Przygotowanie do lotów
Po przybyciu na lądowisko należy:
- Zarejestrować się w punkcie rejestracyjnym.
- Przedstawić do wglądu dokumenty uprawniające do wykonywania lotów: świadectwo - kwalifikacji i ubezpieczenie OC.
- Stawić się na odprawie pilotów o wskazanej przez organizatora lotów godzinie.
- Zapoznać się z strukturą lądowiska oraz aktualnymi warunkami atmosferycznymi.
Obowiązki Kierownika Startu Paralotniowego:
- Zadbać o bezpieczne zorganizowanie startu paralotniowego (samochody, publiczność, rękaw, cisza radiowa, dyscyplina na miejscu startu itp.).
- Rozłożyć znaki na starcie, ustawić rękaw.
- Przeprowadzić odprawę dla pilotów informując o zasadach panujących na lądowisku w ORZYSZU oraz podając częstotliwość komunikacyjną.
- Koordynować starty i loty paralotni z innymi użytkownikami lądowiska.
- Obserwować pogodę i ewentualnie przerwać starty w razie zagrożenia.
- Przestrzegać procedury startowej i zasad bezpiecznego startu motoparalotni.
- W razie wystąpienia zagrożenia natychmiast przerwać start komendą STOP STOP STOP!!! lub wcześniej umówionymi znakami sygnalizacyjnymi (np. splątane linki, duże zejście z kierunku, możliwość zaczepienia paralotni o przeszkody, niebezpieczeństwo przeciągnięcia skrzydła oraz wszystkie inne sytuacje niebezpieczne).
- Pilnować, aby osoby postronne nie zagrażały bezpieczeństwu wykonywania lotów.
- W razie wypadku prowadzić akcję ratunkową.
- KS może wyznaczyć asystenta, który zajmuje się zapisywaniem wszystkich lotów w Dzienniku Lotów. Kierownik Startu Paralotniowego (KS) ustala kolejność lotów.
Piloci są zobowiązani:
- Wziąć udział w odprawie zorganizowanej przez Kierownika Startu.
- Stosować się bezwzględnie do poleceń Kierownika Startu, Kierownika Lotów na lądowisku oraz ich asystentów.
- Przestrzegać przepisów dotyczących ruchu lotniczego, oraz zapoznać się z obowiązującymi w danym dniu ustaleniami dotyczącymi ruchu w rejonie lądowiska i stosować się do nich (informacje te można uzyskać od KS lub jego asystenta).
- Posiadać sprawny technicznie sprzęt, w tym paralotnię, napęd paralotniowy, kask i spadochron zapasowy.
- Być przeszkolonym w zakresie lotów PPG lub PPGG
- Posiadać ubezpieczenie OC obejmujące loty na motoparalotniach.
- Posiadać radio umożliwiające łączność z KS.
- Przestrzegać przepisów korespondencji radiowej, ograniczyć używanie radia do minimum w szczególności podczas startu innego pilota.
- Informować KS i innych pilotów o zagrożeniach i sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo (burze, samoloty itp.).
- Nie zostawiać sprzętu w pobliżu miejsca startu i lądowania innych pilotów.
- Po wylądowaniu w miejscu niewidocznym ze startu zgłosić niezwłocznie radiowo lub telefonicznie swoje lądowanie i uzyskać potwierdzenie.
- Zgłosić KS ewentualne obrażenia odniesione podczas wykonywania czynności lotniczych.
- Piloci zobowiązani są do wykonywania startów z zachowaniem procedur przedstartowych oraz maksymalnego bezpieczeństwa wykonywania lotów.
- Zachować odległość między paralotniami niewykonującymi wspólnego zadania. Należy zachować bezpieczną odległość - nie mniejszą niż 50 m.  
Pilotowi nie wolno:
  • Wykonywać lotów nad publicznością.
  • Wykonywać lotów nad zabudowaniami na niskiej wysokości(poniżej 300m).
  • Wykonywać manewrów niebezpiecznych dla innych użytkowników przestrzeni i osób znajdujących się na ziemi.
  • Wykonywać lotów po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
  • Wykonywać lotów wykraczających poza ich uprawnienia.
  • Wykonywać ćwiczeń z paralotnią na ziemi bez założonego na głowę kasku.
Procedura startowa
-Pilot zgłasza KS chęć wykonania lotu i samodzielnie przygotowuje się do startu.
- KS sprawdza łączność radiową.
- Pilot podaje komendę do KS – gotów (zawsze to pilot podejmuje ostateczną decyzję o stracie, musi to zrobić jednoznacznie!).
- KS przekazuje do pilota komendę słownie – START (np.21 START – nr pilota i komenda); lub ustalonymi znakami sygnalizacyjnymi.
- Na tę komendę pilot rozpoczyna start.
- W razie wystąpienia zagrożenia KS natychmiast przerywa start komendą STOP STOP STOP!!! lub wcześniej umówionym znakiem sygnalizacyjnym (np. splątane linki, duże zejście z kierunku, możliwość zaczepienia paralotni o przeszkody, niebezpieczeństwo przeciągnięcia skrzydła oraz wszystkie inne sytuacje niebezpieczne).
- Po osiągnięciu przez pilota wysokości ok. 30 m przy stabilnym wznoszeniu KS informuje kolejnego pilota o możliwości rozpoczęcia procedury startowej.

 

English

I would like to invite all pilots to the PARAPIKNIK 2014. The event is organized by Gekon Glide Club with the suport of local municipalityOrzysz. The main idea is to encourage young pilots and amateurs to take part in the competition in order to improve their knowledge and flying skills. Amazing location, close to the largest lake in Poland and great people are the guarantee of a successful event. What is more, our intention is to show you all the great places where we live and fly everyday.

Every year more and more pilots come and exchange their experiences and tell their adventures. It is a perfect place to have a great time with your family and see all those amazing places from the air. Our event is dedicated to PPG and PPPG pilots. You cannot miss the opportunity to meet with us on 15-17 August 2014 in the town of Orzysz, Poland.


ggc-r1 orzysz-2012